KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

Drodzy Rodzice!

Od dnia 1 września 2020r. w naszym przedszkolu będą obowiązywać następujące zasady:

 1. Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.00-17.00. Pracują 4 grupy z pełną liczebnością dzieci, tj. 20 dzieci w grupie.
 2. Nowe Dzieci i nowi Rodzice: do przedszkola z dzieckiem przychodzi JEDEN rodzic/ opiekun, obowiązkowo w maseczce. W szatni przedszkolnej jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 dzieci z rodzicami, pozostali na wejście czekają na zewnątrz przedszkola. Bardzo prosimy o sprawne rozebranie dziecka i odprowadzenie go do grupy, jeśli to konieczne. Nie ma możliwości pobytu z dzieckiem w grupie.

Okres adaptacyjny prosimy skracać do minimum, by jak najszybciej było możliwe odebranie dziecka przez pracownika przedszkola i nie wchodzenie rodzica na teren placówki. Odbiór dziecka z przedszkola będzie następować od pracownika – rodzice po południu nie wchodzą do przedszkola, tylko czekają na dziecko na zewnątrz. Każdy Rodzic otrzyma krótką informację o funkcjonowaniu jego dziecka w przedszkolu w danym dniu. Możliwość szerszego kontaktu z nauczycielami zostanie wypracowana i podana do Państwa wiadomości przez nauczycieli poszczególnych grup, podczas pierwszego zebrania.

 1. Dzieci, które już chodziły do naszego przedszkola, będą odbierane od rodziców/ opiekunów w drzwiach placówki i tak samo przekazywane pod opiekę rodziców po południu, tak jak to miało miejsce w okresie wakacyjnym. Kontakt z nauczycielem jak w pkt 2.
 2. Dzieci jedzące śniadanie do przedszkola należy bezwzględnie przyprowadzić najpóźniej do godziny 8.15. Dzieci, które nie jedzą śniadania do godziny 8.45. Po tej godzinie przedszkole będzie zamykane. Każde, uzasadnione spóźnienie winno być uzgodnione z dyrektorem przedszkola.
 3. W przedszkolu wszystkie zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne będą przebiegać w zwykły sposób.
 4. Dziecko nie przynosi do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek.
 5. Rodzice nie wchodzą do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach mogą wejść wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk.
 6. Dzieci z jakimikolwiek objawami infekcji, w tym także alergicznymi, nie będą przyjmowane.
 7. Jeśli dziecko będzie manifestować lub przejawiać niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Przedszkole niezwłocznie poinformuje rodziców/ opiekunów o takiej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. Zastrzegamy sobie prawo do mierzenia dziecku temperatury, w sytuacji ,w której uważamy taki zabieg za uzasadniony.
 8. Z ogrodu przedszkolnego dzieci będą korzystać przy zachowaniu zasady zmianowości grup.
 9. W przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci i personel maseczek ochronnych.
 10. Rodzice/ Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że każde dziecko/pracownik przedszkola może stanowić źródło zakażenia lub na zakażenie COVID 19 może być narażone.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszącego min. 2m.
 12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, które nie pozostają w bezpośrednim kontakcie z osobą przebywającą na 
 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 14. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów oraz adresów e-mail do stałego i szybkiego kontaktu w celu zapewnienia możliwości komunikacji przedszkola z rodzicami/opiekunami dziecka, jeśli uległy zmianie w stosunku do danych z karty zapisu.
 15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o ewentualnym objęciu kwarantanną dziecka i/lub członków rodziny.
 16. Zebranie z rodzicami odbędzie się w Czwartek 3 września, w grupie dziecka, wg następującego harmonogramu: na godzinę 17.00 zapraszamy rodziców dzieci, które już chodziły do naszego przedszkola, na godzinę 18.15 rodziców nowych dzieci. Maseczki obowiązkowe. Na zebraniach zostaną przekazane Państwu umowy, które należy zabrać do domu, podpisać i oddać do placówki. Na zebranie przychodzi JEDEN rodzic/ opiekun danego dziecka. Proszę nie przyprowadzać dzieci na zebranie

Do wszystkich, którzy zaglądają na naszą stronę

Pragniemy poinformować, że w nowym roku szkolnym od września 2020 r. nie spotkamy się z Panią Jolą z grupy II, która przechodzi na emeryturę. Razem z nami jest od 1987 r. To osoba przedsiębiorcza, otwarta, uśmiechnięta, dbająca o siebie (zawsze wypielęgnowane paznokcie i dopracowana fryzura), gaduła, lubiąca jeść wyszukane potrawy (do 4 pampuchów nie zasiadała), potrafiąca nawiązywać dobre relacje z rodzicami i dziećmi, wszystko załatwić - mówiło się "gdzie diabeł nie może, tam Jolę pośle".Te wszystkie wspomnienia zostaną z nami na długo.

Jolu pamiętaj, że wiek emerytalny jest po to, by realizować wszystkie swoje niespełnione plany. Gdy już będziesz odpoczywać na emeryturze wspomnij chociaż czasem tych co muszą pracować od "rana do wieczora".Czasem możesz im troszeczkę współczuć i pomyśleć o nich ciepło! Dziękujemy Ci za wszystkie chwile i za Twoje pełne zaangażowanie w realizację wszystkich zadań w pracy. Myślimy o Tobie i będzie nam Cię brakowało!

 


Nasze przedszkole położone jest z dala od ruchliwych ulic, lecz w dogodnym punkcie komunikacyjnym (bliska okolica Ronda Lotników Lwowskich), z własnym ogrodem. Przedszkole ma złamane bariery architektoniczne, aby ułatwić wszystkim, niezależnie od możliwości fizycznych, dotarcie do nas. Nasze przedszkole posiada 4 sale dla dzieci, salę gimnastyczną ze sprzętem do zajęć integracji sensorycznej oraz dwa gabinety pracy indywidualnej (terapeutycznej i wyrównawczej) co zapewnia najwyższą jakość pracy z dzieckiem.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 8 roku życia (czasem i młodsze), które bawią się i uczą w 4 grupach mieszanych wiekowo. Są to grupy integracyjne, do których obok dzieci zdrowych uczęszcza 4, 5 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 20. Integracja w naszym przedszkolu ułatwia dzieciom nabywania takich cech jak tolerancja, otwartość i wrażliwość.

W naszym przedszkolu nie ma leżakowania, ale są zapewnione warunki do spania dla tych dzieci, które tego chcą czy potrzebują.

Naszą pracę opieramy na wypracowanej przez nas samych Koncepcji Pedagogicznej Przedszkola.

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Europa w naszej szkole". Z tego też powodu został powołany Klub Europejski "Europrzedszkolak".

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Głównym założeniem projektu jest: poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski, tańców ludowych i potraw regionalnych oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. W ramach projektu nasza placówka realizuje zadania określone w jego regulaminie.